Selecteer een pagina

 

MMSNederland@outlook.com

 

Sinds 13 juni 2018 is de verkoop van MMS verboden door de NVWA.

Met als reden:

De gebruiks instructies die door Jim Humble zijn ontwikkeld

overschrijden

de maximaal toelaatbare grens van CLO2 die door de wereld gezondheids organisatie (WHO) is bepaald.

 

Columbia heeft in ziekenhuizen, in 2021, officieel MMS als werkzaam middel verklaard, in te zetten bij Covid-19

Om maar aan te geven dat er wel degelijk autoriteiten zijn die op eigen initiatief het middel omarmen.

Maar helaas hebben pogingen van ons om het middel op de radar van de betrokken partijen niet tot een opening of doorbraak geleid. Men verschuild zich achter termen als ‘niet gekeurd’ en ‘niet toegelaten’.  Ons gezamelijk belang wordt hier weer niet gediend!

Wat mag:

Het antibacterieel product CLO2, dat ontstaat door menging van een NaCLO2 oplossing met een HCl activator oplossing is niet verboden.

Tevens is het inwendig gebruik van CLO2 niet verboden. De Wereld Gezondheids Raad (WHO) heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

Meer over deze richtlijnen wordt hier later vermeld.

 

wat kan:

De verkoop van aanverwante artikelen en documentatie.

Deze artikelen vindt u in de webshop

 

De Toekomst:

Nu de keuzevrijheid van de Nederlander in het geding komt is er een duidelijke reden om hiertegen in opstand te komen

Legt MMSNederland het besluit van de NVWA naast zich neer? Vooralsnog niet.

Hoofdreden is dat wij geen behoefte voelen om het juridisch traject in te slaan. Hier ligt onze expertise niet en tevens ontbreekt het ons aan liquide middelen om zulk een ondernemen te financieren.

Lees meer.

 

Petitie mogelijkheid

Wij als MMS gebruikers zullen nu onze stem en krachten moeten bundelen om onze keuzevrijheid veilig te stellen.

MMSNederland biedt hiervoor twee opties. De eerste is het tekenen van een petitie en de tweede is het toezeggen van fondsen voor een juridisch traject.

 

Het onderzoek van de WHO

Inwendig gebruik van CLO2 is verantwoord. Onderzoeken door de WHO tonen dat aan. Maar CLO2 kan ook schade toebrengen aan ons biosyteem wanneer de inname niet volgens de voorschriften gebeurt. In de casebuilding van de NVWA zijn enkele voorbeelden van schade gebruikt als onderbouwing. Wij zullen in een later stadium hier uitvoerig verslag van doen.

Het spijt ons dat we geen MMS meer mogen leveren.

We hebben in de afgelopen jaren van jullie honderden beschrijvingen mogen ontvangen over hoe het middel jullie geholpen heeft. Maar boete-oplegging en een mogelijke in hechtenisneming zijn geen vooruitzichten die wij vrijelijk nemen.

Dank voor jullie interesse, aankopen en feedback. Het heeft ons leven in de afgelopen 10 jaar op een positieve manier beïnvloed. 

 

 Wij hopen op een doorstart nadat wij samen ervoor hebben gezorgd dat het gebruik van MMS naar eigen inzicht kan worden gedaan.

 

 

"wanneer je toestaat dat je handelingen verricht, besluiten neemt of steunt, waarvan je weet dat ze niet onze vrijheid dienen en niet op waarheid gebaseerd zijn, zullen wij allemaal hieronder te lijden hebben"

– Roel Somers –

Graag op de hoogte blijven?