Jim Humble

 

 

 

 

 

Helaas,

Het is door de nVWA uitgesloten, op straffe van een forse boete, om hier uitgebreid verslag te doen over MMS en Jim, de uitvinder van MMS.

Om aan de veilige kant te blijven kiest MMS Nederland ervoor om in z'n geheel het verslag over hem te verwijderen. Wetende dat er voldoende informatie sites over MMS en Jim op het internet te vinden zijn.

Zou MMS Nederland, zijnde een producent, hier informatie verstrekken die een genezende werking over MMS zou uitdragen, of verslag doen van een praktijk situatie met een verbeterde gezondheid als resultaat dan maakt MMS Nederland reclame voor haar eigen product. Een product dat door de aard van het verslag of de informatie dan als medicijn zou kunnen worden gezien.

Ik vind het jammer dat hier de autoriteit, mijns inziens, doorslaat in hun taak om de volksgezondheid te behoeden en ons te beschermen tegen kwakzalverij.

Roel