Jim Humble

 

 

 

 

 

Helaas,

- 13 juni 2018:

Het is door de NVWA verboden om MMS te verkopen, zo wordt mij vandaag door twee inspecteurs meegedeeld. Een droevig moment vind ik. Hier verliest het goede deel der mensheid terrein, verliest gezondheid en verliest vrijheid van keuze.  Hier wordt ik na tien jaar opbouw beroofd van mijn core product. Ruim 90% inkomsten derving. Dank je wel! 

Eind aan MMSNederland in de huidige staat.

Tijd voor het nieuwe.

 

Het spijt me zeer als ik je teleur stel door niet meer te leveren. Ik verzeker je dat dit niet vrijwillig gebeurd. 
Uit eigen ervaring weet ik hoe goed de druppels werken. Des te bozer ben ik dat er een verbod is!!! Dit is niet te rijmen voor een heldere geest. 
 
Als je steunen kunt dan is die welkom. Dit wordt financieel gezien een uitdagnde periode voor me. Je vind steunbetuigingen in de winkel. Dat 't me voor de wind mag gaan. :)
 
Voor nu kies ik ervoor om niet aan de grote klok te gaan hangen. In eerste is het woord nu aan u en jij de (aspirant) gebruiker.
 
Met groet
roel

 

2010: Het is door de nVWA uitgesloten, op straffe van een forse boete, om hier uitgebreid verslag te doen over MMS en Jim, de uitvinder van MMS.

Om aan de veilige kant te blijven kiest MMS Nederland ervoor om in z'n geheel het verslag over hem te verwijderen. Wetende dat er voldoende informatie sites over MMS en Jim op het internet te vinden zijn.

Zou MMS Nederland, zijnde een producent, hier informatie verstrekken die een genezende werking over MMS zou uitdragen, of verslag doen van een praktijk situatie met een verbeterde gezondheid als resultaat dan maakt MMS Nederland reclame voor haar eigen product. Een product dat door de aard van het verslag of de informatie dan als medicijn zou kunnen worden gezien.

Ik vind het jammer dat hier de autoriteit, mijns inziens, doorslaat in hun taak om de volksgezondheid te behoeden en ons te beschermen tegen kwakzalverij.

Roel