Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

• Overeenkomst. Lees deze gebruiksovereenkomst aandachtig door voordat u de website van MMS Nederland gebruikt. Deze overeenkomst geeft uitleg over de arbeidsvoorwaarden behorende tot het gebruik van de website van MMS Nederland. Het is uw eigen verantwoordelijkheid ze goed door te lezen en te begrijpen. Middels uw gebruik van de MMS website stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden dan is gebruik van deze website niet toegestaan.

 

• Retourneren. Teruggave van geld is mogelijk voor gekochte producten indien u binnen 14 dagen na aankoop contact met ons zoekt. Om uw geld terug te krijgen, moet het product ongeopend en ongebruikt zijn en de sluiting moet intact zijn. Geldteruggave vindt pas plaats, wanneer het product aan ons is geretourneerd.

 

• Annuleren. U kunt uw bestelling annuleren zolang we het product nog niet verzonden hebben. Echter, als het product eenmaal verzonden is, gelden de retourneringsvoorwaarden die hierboven aangegeven zijn. Wanneer u een bestelling wilt annuleren, kunt u mailen naar mmsnederland at online.nl of telefoneren naar 085 0020118 

• Leveringstijden. Verzending van uw product vindt plaats de dag nadat u uw bestelling geplaatst heeft. Wanneer u tijdens het weekend bestelt, zal verzending op de maandag plaatsvinden. Verzending zal gewoonlijk niet meer dan twee werkdagen in beslag nemen binnen Nederland en zeven dagen naar een bestemming daarbuiten.

 

• Algemene Informatie Disclaimer. MMS Nederland geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en is geenszins wettelijk aansprakelijk voor de volledigheid of bruikbaarheid, of de precisie of kwaliteit van de informatie op de MMS Nederland website. Uiteraard doen we de nodige moeite om de website van volledige informatie te voorzien, maar de informatie is onderhevig aan verandering en we kunnen daarom niet garanderen dat de informatie volledig bijgewerkt is.

 

• Medische Informatie Disclaimer. De informatie op de MMS Nederland website is van algemene aard en is enkel bedoeld voor educatieve doeleinden. De informatie die beschikbaar is op de website is niet bedoeld ter vervanging van professionele medische zorg ter preventie, diagnose of behandeling van gezondheidsproblemen. U dient contact op te nemen met uw huisarts of apotheker voordat u gebruik maakt van enige voorgeschreven of niet-voorgeschreven medicatie (waaronder op kruiden gebaseerde medicatie of oplossingen) en voordat u een behandeling of regime ondergaat. Alleen uw eigen huisarts of apotheker kan u de juiste informatie geven over wat veilig en effectief is voor u. De informatie op de MMS Nederland website dient niet ter vervanging van de diagnose en het advies van uw zorgverlener. Niets op deze website is bedoeld om zelfbehandeling te promoten van uw gezondheid en medische aandoening(en) of die van uw familie.

 

• Beperkte aansprakelijkheid. U BENT ZICH VOLLEDIG BEWUST VAN EN STEMT VOLLEDIG IN MET HET FEIT DAT UW GEBRUIK VAN DE MMS Nederland WEBSITE EN DE INFORMATIE DAAROP VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS. MMS Nederland EN AFFILIATES ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, GEVOLGELIJKE, UITZONDERLIJKE OF STRAFMATIGE SCHADE OF VERLIES DIE U VEROORZAAKT IN VERBAND MET GEBRUIK DOOR U OF DOOR DERDEN VAN DE MMS WEBSITE, OF VAN ENIGE ANDERE INFORMATIE, GEGEVENS OF ANDER MATERIAAL BEREIKBAAR DOOR OF AANWEZIG OP ONZE WEBSITE, ONGEACHT DE VORM VAN DE KLACHT OF DE OORZAAK VAN HET GEBEURDE, ZELFS AL ZIJN WE OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES. TOT DE MAXIMAAL WETTELIJKE HOOGTE, ZIET U HIERBIJ VOORTAAN AF VAN ALLE MOGELIJKE AANKLAGINGEN DIE U TEGEN MMS Nederland EN AFFILIATES ZOU KUNNEN HEBBEN IN VERBAND MET SCHADE OF VERLIES DIE U OPGEDAAN HEEFT IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN MMS Nederland.

 

U BENT ZICH VOLLEDIG BEWUST VAN EN STEMT VOLLEDIG IN MET HET FEIT DAT ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS GELEVERD ‘ZOALS DIE IS’ EN MMS Nederland EN AFFILIATES GEVEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, BETREFT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD GEBRUIK OF DOEL, OF ENIGE ANDERE GARANTIE, CONDITIE, OF REPRESENTATIE, OF HET NU MONDELING, SCHRIFTELIJK OF ELEKTRONISCH IS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE CORRECTHEID EN VOLLEDIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE OP DE WEBSITE.

 

• Links. Andere websites aan MMS Nederland gelinkt staan niet onder toezicht van MMS Nederland en MMS Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte websites of andere links opgenomen in een gelinkte site, of veranderingen of updates van deze websites. MMS Nederland biedt u deze links enkel voor uw gemak, en de opname van een link houdt niet in dat er sprake is van een financiële of zakelijke relatie, net zo min als goedkeuring van de website of producten of diensten door MMS Nederland. MMS Nederland is niet verantwoordelijk voor enige activiteit die u bezigt op één van de gelinkte sites, waaronder zonder uitzondering de aankoop van producten of services.

 

• Niet Bedoeld Voor Minderjarigen. De MMS Nederland website is niet ontworpen of bedoeld voor minderjarigen. U dient ouder dan 16 jaar te zijn om gebruik van de website van MMS Nederland te kunnen maken. • Wijziging Van Deze Overeenkomst. MMS Nederland kan de inhoud van deze gebruiksovereenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Door de website te blijven gebruiken nadat wij wijzigingen aangebracht hebben, accepteert u de Gebruiksovereenkomst als gewijzigd.

 

• Privacy beleid. We stellen belang in uw privacy. Om meer te weten te komen over hoe wij uw privacy beschermen, verwijzen we u naar de pagina privacy beleid.

 

• Vrijwaring. U stemt in MMS Nederland en affiliates te beschermen en vrijwaren van enige klacht, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven, waaronder gangbare tarieven van advocaten in verband met uw overtreding van deze overeenkomst of andere activiteit van u op deze website.

 

Volledige Overeenkomst. Deze Gebruiksovereenkomst beslaat de gehele en uiteindelijke overeenkomst tussen u en MMS Nederland met betrekking tot dit onderwerp en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Een opheffing van enig onderdeel van de Gebruiksovereenkomst zal alleen van kracht zijn indien schriftelijk opgesteld en door MMS Nederland ondertekend.