Bronnen

 

Op last van de nVWA zijn alle linken van deze pagina verwijderd.

Tevens is de codex alimentaris die op 14 dec. 2012 in werking is getreden reden om zeer behoedzaam met linken om te gaan.

Wederom mijn twijfels of hier de volksgezondheid wel beschermd wordt of juist beperkt. De tijd zal het ons leren.

 

roel